Markkinoinnista ja vastuullisesta pelaamisesta

Alan toimijoiden, softantuottajat mukaan lukien jakavat siten yhdessä pelaajien kanssa vastuun alan sääntelystä ja siinä vallitsevista moraalisista ja eettisistä standardeista. Mobiilipelaamisen yleistyessä joukkomarkkinointi sekä erilainen suggestiivinen mainonta on lisääntynyt nopeasti, mikä edelleen aiheuttaa lisääntyviä vaikeuksia pelaamisen hallinnassa.

Miljardibisneksen rahavirroista huolehtimisen ollessa lainsäätäjän tehtävä, alaan liittyvien epäkohtien kuten bulkkimarkkinoinnin sekä peliongelmien hoitaminen on edelleen lähinnä joidenkin vapaaehtoistahojen kontolla.

Sivustojen yhteinen ohjeisto, joka on osin lainsäädäntöön perustuen luotu pelaamisen lieveilmiöitä ja ongelmia estämään, on kehittynyt vuosien mittaan eräänlaiseksi itsekerityisestiontrollin välineeksi, varsinaisen pelaamista säätelevän säännöstön sijaan. Tämä vastuullisen pelaamisen standardi painottaa periaatteessa ongelmiin puuttumista ennalta sekä tuo pelaajan ulottuville yhteystiedot joista hakea apua ongelmatilanteissa tai kun pelaaminen ei pysy hallinnassa. Erilaisten itserajoitusten mahdollistamisen kautta vastuullinen pelaaminen edellyttää siten pelaajalta kykyä reflektoida pelaamistaan, varsinaisen suojan tarjoamisen sijaan. Siten vastuullisen pelaamisen standardi on yleisesti ottaen vaihtelevasti toimiva mekanismi jonka kehittämiseen kasinot ovat yleisesti haluttomia mutta joka on keskiössä kaikissa alaa koskevissa rajoituksissa ja uudistusvaatimuksissa.

Ongelmapelaaminen

Aivan kuten kauppojen automaatit myös kasinopelit vetävät puoleensa ihmisiä joiden kyky omaehtoiseen pelaamisen rajoittamiseen on rajallinen ja joiden suojeleminen esimerkiksi markkinointia rajaamalla on olennaista. Tässä suhteessa mobiilipelaamisen kasvu ja siihen liiittyä aggressiivinen markkinointi ja kilpailun luomat ‘pelaajan markkinat’ bonusetujen ym suhteen on luonut tilanteen jossa verkossa pelattavat pelit muodostavat eräänlaisen matalan kynnyksen pelaamisen aloittamiselle, mistä syystä kasinoiden suoramarkkinointi kohdistuu juuri vääriin kohderyhmiin, vastuullisen pelaamisen näkökulmasta: uusiin pelaajiin, satunnaisiin pelaajiin, nuoriin ja mobiilipelien suurkuluttajiin ja ongelmapelaajiin.
Vastuullisen pelaamisen standardin henki toteutuukin parhaiten kasinoilla joiden intressiä tuoton kasvattamiseen säädellään erityisin lainsäädännöllisin menetelmin, esimerkkinä yleishyödylliset sivustot kuten PAF:n ja osin myös RAY:n ja Veikkauksen sivustot. Paf eroaa viimemainituista lähinnä siinä että se kilpailee aidosti globaaleilla markkinoilla, silti esimerkiksi markkinoinnin ja sivuston ulkoasun ja pelaamisen kontrolloinnin suhteen korostetusti yhteiskunnallista vastutta kantaen.